Handlingsplan og undersøgelser

Både samfundet helt alment, vores branche og vores skolen er midt i et tiltrængt opgør med sexisme, diskrimination og dårlig arbejdskultur.

Denne handlingsplan er en opsamling af skolens arbejde med at fremme en ny kultur både på skolen og i branchen.  Vi tror på at fokus, samtaler og vores daglige virke kan udgøre en vigtig del af at skabe et bedre arbejdsmiljø både på skolen og ude i branchen.

Vi tror på en kobling af øget fokus, større grad af ledelsesmæssig ansvarstagen og samarbejde er vejen frem.

Baggrund

I 2019 udkom Institut for menneskerettigheder med en undersøgelse omhandlende elever i hotel- og restaurationsbranchen, der viste store udfordringer for eleverne, når de var ude som praktikelever i branchen. Læs også om den visionære kok, Kamilla Seidlers, oplevelser i branchen.

I 2019 udarbejdede FOOD Organisation of Denmark en undersøgelse 2019 om forholdene for eleverne på skolen. Den viste, at der er en række reelle udfordringer, som skal imødegås:

  • Over 20 % af de adspurgte (410) har oplevet krænkende adfærd
  • 30,1 % af dem opfattede den krænkende adfærd som sexchikane
  • 61,5 % procent af dem opgav, at de krænkende hændelser skete i relationen elev til elev.
  • 15,8 % har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser i form af fysisk berøring, såsom klap i bagdel eller hånd på låret.

I efteråret 2020 blev der på baggrund af Sofie Lindes optræden til Zulu Comedy Galla atter sat fokus på seksuelle krænkelser af elever i branchen, blandt andet i Go’ Morgen Danmark, Fagbladet3F  og i Information.

Medieomtalerne viser et behov for, at der sættes målrettet ind med handlinger og aktiviteter, der kan være med til at skabe nye og bedre forhold både på skolen og ude i samfundet. Skolen vurderer, at vi har brug for både mere klare procedurer og mere dialog for at komme videre.

Vi har derfor besluttet at formulere retningslinjer og intensivere vores indsatser.

Udvikling siden

2021

Problemet var i store træk uændret siden 2019. Men eleverne taler mere om det og er ikke så påvirkede af oplevelserne.

  • Ca. 1/5 af eleverne - flere kvinder end mænd - har svaret, at de har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser. 
  • Det er primært tale om tilnærmelser blandt elever
  • 20-60 % af dem, der har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser, oplevede det som sexchikane (afhængig af typen af tilnærmelse).
  • Halvdelen taler med en studiekammerat om det = Stor stigning fra 2019.
  • 63% er ‘lidt påvirket’ af uønskede tilnærmelser, mens der er et fald i de mere alvorlige følger
  • 49 % har fået at vide af skolens medarbejdere, at sexchikane er forbudt. 38 % mener, at skolen i høj eller meget høj grad gør noget for at forebygge problemet. Begge dele er stigninger siden 2019.

Læs resultaterne fra undersøgelsen i 2021

2022

Problemets omfang er i store træk uændret siden 2021, og der ses et fald i fysiske berøringer og uønskede seksuelle tilnærmelser ved deltagelse i undervisningen.

Eleverne oplever i højere grad, at skolen gør noget ved problemerne. I 2022 er der en stor stigning i, at flere eleverne fortæller en underviser eller leder om situationen. 

Læs resultaterne fra undersøgelsen i 2022

2023

Problemets omfang udgør fortsat en alvorlig udfordring. 19 % af eleverne  svarede ja til at have oplevet en eller flere af krænkende hændelser. Det er en marginal stigning i forhold til 2021 og 2022. Det kan måske forklares med, at vi har skiftet metode, således at tallet nu udregnes på baggrund af de tidligere afgivne svar, hvor det tidligere har været et selvstændigt spørgsmål.  

Der er primært tale om uønsket adfærd blandt elever. Der er dog også stadig enkelte tilfælde af uønsket adfærd fra lærere og andre ansatte på skolen. Her er årsagen særligt ”diskrimination på grund af køn”.

Færre end tidligere angiver, at de på skolen har hørt, at seksuel chikane er forbudt. De skriver i høj grad at ”det ved man da” fra loven, samfundet, medier, familie og skole. 

Læs resultaterne fra undersøgelsen i 2023

 

Retningslinjer

Direktionen har besluttet at styrke og klargøre mulighederne for at henvende sig vedrørende chikane og krænkende adfærd på skolen.

Det er ledelsens ansvar at medvirke til at skabe både forandringer og en konsekvent håndtering i forhold til både chikane og krænkelser, uanset om det er på baggrund af køn, kønsidentitet, seksualitet eller etnicitet.

Rettigheder og klagemuligheder

1. Elevrettigheder og klagemuligheder

Skolen har nedfældet de procedurer, vi følger, når og hvis en elev eller medarbejder udsættes for krækende adfærd.  Som det fremgår vil skolens ledelse altid i sidste ende have ansvaret for at alle henvendelser bliver taget alvorligt.

2. Elevombud

Som noget nyt har skolen netop ansat et elevombud, der har til opgave at varetage elevernes interesser. Og som alle elever kan komme til med spørgsmål eller sager, de har brug for hjælp til, når det angår deres rettigheder eller problemer på og med skolen.

Elevombuddet kan kontaktes på elevombud@hrs.dk

3. Direktøren har åbent kontor hver tirsdag kl. 14:30-16.

Foranlediget af et af skolens elevstormøder, hvor flere efterlyste, at direktøren, Anne-Birgitte Agger, (Gigger) ikke altid var til at få fat i, vil hun i den kommende tid have åbenkontortid.

Du er altid velkommen til bare at komme forbi hos skolens direktør. Du kan komme uanmeldt forbi eller bestille tid. Send Gigger en mail på gigger@hrs.dk

4. Kontakt HR

Send din klage til HR på mail – skolens HR er ikke kun personalets sted men også elevernes. Se i øvrigt procedurer for klager.

I tilfælde af seksuel chikane på en læreplads kan elever tage fat i vores lærepladscenter - så hjælper vi eleven med at komme ovenpå igen, starte i skoleoplæring og i sidste ende finde en ny læreplads.

Initiativer

1. Første mentornetværk er for kvindelige elever

I foråret 2020 samledes en række kvindelige kokke, køkkenchefer og indehavere om at skabe et mentornetværk for skolens kvindelige elever. Netværket er en del af FREJA-initiativet, der er en samling af kvinder i branchen stiftet i sommeren 2018.

Netværket vil med mentorordningen være med til at sikre flere kvinder i kokkefaget (i dag er kun 25 % af skolens kokkeelever kvinder – og de er ca. 10 % ude i branchen).

Mentornetværket er frivilligt, og kvinderne tilbyder sig som mentorer for skolens elever. At få en mentor er at have en livline, både når det gælder karriere, udfordringer og f.eks. adfærden på arbejdspladsen.

Du kan få en mentor ved at henvende dig til Trine Hahnemann, th@hahnemannprojects.com.

2. Elevstormøder og debatter i klasserne

Spørgsmålet om sexisme, racisme, homofobi mv. vil løbende være et tema på skolens elevstormøder.

Alle klasser tilbydes oplæg og dialog i klasserne. Her vil dialogen fra stormøderne udmøntes i en mere nær dialog i klasserne.

Direktør og elevombud besøger alle klasser ved hold start.

3. Årlig undersøgelse på skolen

Hvert år i maj gennemføres en undersøgelse blandt skolens elever. Og denne behandles både i skolens ledelse, elevråd/Elev Advisory Board, lærersamlinger og SU.

Læs den seneste undersøgelse fra 2019 og fra undersøgelsen i 2021

4. Intern kommunikation

For at skabe opmærksomhed om udfordringer med chikane og krænkende adfærd, vil vi løbende kommunikere retningslinjer, klagemuligheder og andre initiativer på skolens interne platforme, bl.a. på medarbejdernes intranet, på skolens Facebookgruppe for elever samt Uddata+ i form af videoer, grafik, små historier og afstemninger.

Har du ideer eller historier kontakt kommunikationschef Marianne Søndergaard, mas@hrs.dk

 5. Nye undervisningsmanualer for faget arbejdsmiljø

Som en del af undervisningen på skolens forskellige undervisningsforløb vil vi sikre at faget arbejdsmiljø også kommer til at omhandle både omgangsformen og evt. krænkelser i branchen.

Lærerne har samlet en arbejdsgruppe, der kommer med et nyt grundlag for denne undervisning.

Anne Birgitte Agger Gigger
Direktør

Anne-Birgitte Agger (Gigger)