Skolen genåbner

Vi kan nu åbne 100 procent op for fysisk undervisning for vores elever.

Alle er blevet påmindet, at der fortsat er skærpede regler for hygiejne, afstand og ophold, lige som testkravet stadig gælder.

Fra mandag den 14. juni er det ikke længere påkrævet at bære mundbind/visir, når man færdes på skolen.

Derudover er mange restriktioner ophævet. Blandt andet:

 • Det er igen muligt at undervise på tværs af klasser samt at blande klasser. 
 • Anbefalinger om sociale og faglige arrangementer ophæves.
 • Anbefalinger om afstand ophæves.

Læs mere om de nye retningslinjer her

Retningslinjer i forbindelse med genåbningen

Følgende retningslinjer skal følges:

 • Alle skal huske at vaske og spritte hænder hyppigt og grundigt – se anvisninger rundt omkring på skolens toiletter og i køkkenerne.
 • Alle på skolen skal være testede og kunne fremvise en negativ corona coronatest, som ikke er ældre end 72 timer, medmindre man er fritaget af særlige medicinske, fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser – uanset om man deltager i indendørs eller udendørs undervisning.
 • Elever, kursister, deltagere og ansatte, som er omfattet testkrav, kan tidligst vende tilbage to uger efter, de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. Sygdomsforløbet skal dog være afsluttet.
 • Fra uge 12 skal eleverne selv sørge for at få taget testene.
 • Skolens kantine åbner langsomt op, og det er muligt at købe mad på skolen.

Corona-test på skolen

Vi har et testcenter på skolen, hvor elever, kursister og medarbejdere kan blive testet for corona.

Det er på 2. sal i lokale C229. Gulvet har felter. Hvis der er kø, så sørg for, at der er et felt mellem dig og din nabo.

Har du noget i hænderne, så læg det på bordet, inden du kommer ind, og sprit dine hænder.

Testen er en selvtest, men vi vejleder dig og poder gerne, hvis du ønsker det.

Det vil være den første lærer, der har klassen om morgenen, der sikrer sig, at alle elever og kursister kan fremvise et negativt testresultat.

Regler for undtagelse fra test

Man kan blive undtaget fra at tage en test, hvis man:

 • Af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
 • Som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
 • Tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt, eller kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Ny elev?

Er du ny elev, skal du holde øje med din e-boks, da information om din opstart på uddannelsen sendes hertil.

Hold dig derudover opdateret på vores gruppe Elever på Hotel- og Restaurantskolen på Facebook, hvor vi afholder forskellige elevstormøder og liveevents.

Hvornår kan man vende tilbage?

Følgende regler gælder for, hvornår elever, kursister, deltagere og ansatte kan vende tilbage til uddannelse og arbejde efter at være testet positive:

Elever, kursister, deltagere og ansatte, som er omfattet testkrav, kan tidligst vende tilbage to uger efter, de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test.

De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Elever og ansatte, som ikke er omfattet af testkrav, kan vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Det betyder, at smittede uden symptomer kan vende tilbage syv dage efter testtidspunktet.

Smittede med symptomer kan vende tilbage, 48 timer efter symptomerne er stoppet eller indtil 10 dage efter symptomstart, hvis man har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

De ændrede retningslinjer for hjemsendelse og kontaktopsporing ved positive prøvesvar gælder kun ved regelmæssige antigentestscreeninger.

Såfremt en elev eller ansat får foretaget en antigentest, uden at det sker, som led i regelmæssige antigentestscreeninger i regi af skolen/institutionen, gælder anbefalingen om, at nære kontakter (f.eks. klassen) kan afvente isolation ikke.

I disse tilfælde starter kontaktopsporing af nære kontakter med det samme.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til skolens studievejledere, kan de kontaktes på studievejledning@hrs.dk

Har du som elev i praktik eller virksomhed med elever spørgsmål, kan du kontakte Praktikcenteret på praktikcenter@hrs.dk

Har du spørgsmål om fx optagelse på nye hold, SU o.lign. kan du stille dem til elevadministrationen@hrs.dk

Den normale telefontid for Elevcenteret er mandag til fredag mellem 09–14. Ring via hovednummeret 33 86 22 00.

Hvis du som elev har behov for IT-support, skal du kontakte helpdesk@itcn.dk