Skolen åbner yderligere

Som en del af en yderligere genåbning, kan elever fra mandag den 22. marts igen få fysisk undervisning.

Konkret drejer det sig om grundforløb 2, 3. hovedforløb (eud og eux), 3. HTX og 10. klasser.

Halvdelen af disse elever må være på skolen ad gangen. Resten af tiden skal de fortsat modtage hjemmeundervisning.

For elever i skolepraktik er der fra næste uge mulighed for fuld tilbagevenden til skolen og  skolepraktikprojekter.

Vi er enormt glade for, at vi igen kan få flere ind i vores værksteder til fysisk undervisning.

Online og udendørs undervisning

Alle ikke-afgangselever fortsætter med at have udendørs undervisning én dag om ugen. Det gælder foreløbigt frem til påske.

Bortset fra den ugentlige udendørs undervisningsdag, fortsætter den online undervisning.

Undtagelsen fra ovenstående er elever, som skal til svendeprøve og elever, for hvem hjemmeundervisningen ikke fungerer, og som derfor har fået lov at modtage undervisningen på skolen.

Er du allerede elev på skolen, vil du fortsat få nyt fra dine undervisere gennem Uddata og skolemail.

Corona-test på skolen

Vi har oprettet et testcenter på skolen, hvor elever, kursister og medarbejdere kan blive testet for corona.

Det er på 5. sal i lokale B589. Gulvet på 5. sal har felter. Hvis der er kø, så sørg for, at der er et felt mellem dig og din nabo.

Har du noget i hænderne, så læg det på bordet, inden du kommer ind, og sprit dine hænder.

Testen er en selvtest, men vi vejleder dig og poder gerne, hvis du ønsker det.

Det vil være den første lærer, der har klassen om morgenen, der sikrer sig, at alle elever og kursister kan fremvise et negativt testresultat.

Retningslinjer i forbindelse med yderligere genåbning

Når eleverne kommer tilbage på skolen, er der nogle retningslinjer, der skal følges:

 • Hele klasser må være sammen i lokalerne, men ved færden på gange og på fællesarealer, gælder afstandskravet om 2 meters afstand.
 • Alle skal bære mundbind eller visir på gange og fællesarealer.
 • Alle skal huske at vaske og spritte hænder hyppigt og grundigt – se anvisninger rundt omkring på skolens toiletter og i køkkenerne.
 • Alle elever skal fremvise en negativ coronatest, som ikke er ældre end 72 timer – medmindre man er fritaget af særlige medicinske, fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser – uanset om man deltager i indendørs eller udendørs undervisning.
 • Elever, kursister, deltagere og ansatte, som er omfattet testkrav, kan tidligst vende tilbage to uger efter, de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. Sygdomsforløbet skal dog være afsluttet.
 • Fra uge 12 skal eleverne selv sørge for at få taget testene.
 • Skolens kantine åbner langsomt op, og det er muligt at købe mad på skolen.

Ny elev?

Er du ny elev, skal du holde øje med din e-boks, da information om din opstart på uddannelsen sendes hertil.

Hold dig derudover opdateret på vores gruppe Elever på Hotel- og Restaurantskolen på Facebook, hvor vi afholder forskellige elevstormøder og liveevents.

Regler for undtagelse fra test

Man kan blive undtaget fra at tage en test, hvis man:

 • Af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
 • Som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
 • Tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt, eller
 • Kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Hvornår kan man vende tilbage?

Følgende regler gælder for, hvornår elever, kursister, deltagere og ansatte kan vende tilbage til uddannelse og arbejde efter at være testet positive:

Elever, kursister, deltagere og ansatte, som er omfattet testkrav, kan tidligst vende tilbage to uger efter, de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test.

De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Elever og ansatte, som ikke er omfattet af testkrav, kan vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Det betyder, at smittede uden symptomer kan vende tilbage syv dage efter testtidspunktet.

Smittede med symptomer kan vende tilbage, 48 timer efter symptomerne er stoppet eller indtil 10 dage efter symptomstart, hvis man har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

De ændrede retningslinjer for hjemsendelse og kontaktopsporing ved positive prøvesvar gælder kun ved regelmæssige antigentestscreeninger.

Såfremt en elev eller ansat får foretaget en antigentest, uden at det sker, som led i regelmæssige antigentestscreeninger i regi af skolen/institutionen, gælder anbefalingen om, at nære kontakter (f.eks. klassen) kan afvente isolation ikke.

I disse tilfælde starter kontaktopsporing af nære kontakter med det samme.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til skolens studievejledere, kan de kontaktes på studievejledning@hrs.dk

Har du som elev i praktik eller virksomhed med elever spørgsmål, kan du kontakte Praktikcenteret på praktikcenter@hrs.dk

Har du spørgsmål om fx optagelse på nye hold, SU o.lign. kan du stille dem til elevadministrationen@hrs.dk

Den normale telefontid for Elevcenteret er mandag til fredag mellem 09–14. Ring via hovednummeret 33 86 22 00.

Hvis du som elev har behov for IT-support, skal du kontakte helpdesk@itcn.dk