Sådan håndterer vi coronavirus

På Hotel- og Restaurantskolen er vi meget opmærksomme på covid-19. Det er vigtigt, at vores undervisningsmiljø er trygt at færdes i.

De nyeste retningslinjer for elever og medarbejdere 

De sidste restriktioner på uddannelsesinstitutioner er nu bortfaldet, og det er derfor ikke længere et krav, at elever og medarbejdere skal kunne fremvise coronapas for at møde op på skolen.

Hvis en elev eller medarbejder bliver testet positiv med covid-19 ved en PCR-test, er retningslinjerne de samme som hidtil. Vedkommende skal give skolen besked hurtigst muligt, og nærmeste leder sørger herefter for at kontakte de relevante elever og kolleger, der skal orienteres om situationen.

Nære kontakter til vedkommende skal sendes hjem i selvisolation og testes på 4. og 6. dagen – medmindre man er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder.

Færdigvaccinerede skal fortsat møde på skolen, og testes på 4. og 6. dagen. Tidligere smittede skal også forsat møde på skolen og testes på 4. og 6 dagen, hvis det er mellem 12 uger og 12 måneder siden den positive PCR-test.

Alle med symptomer skal selvfølgelig blive hjemme i selvisolation, indtil svaret fra PCR-testen foreligger.

Hvis man tester positiv i en lyn-test, skal man PCR-testes hurtigst muligt og  blive hjemme indtil svaret af PCR-testen foreligger.

Definition af nære kontakter på skolen:

På ungdomsuddannelser, hvor elever er organiseret i stamklasser, kan eleverne fravige anbefalingen om at holde 2 meters afstand inden for stamklassen. Det betyder, at alle elever inden for en stamklasse per definition anses som nære kontakter, når der er en smittet elev i stamklassen.

Derudover er nære kontakter

  • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist coronavirus
  • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist coronavirus
  • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter af en, der har fået påvist coronavirus (fx i samtale med personen).
  • Alle, der har været inden for 2 meter med en person uanset hvor lang tid, der har fået påvist coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
    • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
    • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
    • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

Man er ikke selv nær kontakt, hvis man har været tæt på en, som er identificeret nær kontakt. Det er først, hvis personen tester positiv for coronavirus, at der skal igangsættes kontaktopsporing af nære kontakter.

Følg med i de seneste anbefalinger på www.coronasmitte.dk