En knappenål viser praktiksteder i Europa på et kort.

Læreplads i udlandet

Oplev verden og andre kulturer, mens du lærer en masse og møder nye mennesker

I hele verden er der brug for dygtige lærlinge, der mestrer gastronomien og værtskabet.

Mange virksomheder vil gerne have lærlinge fra Hotel- og Restaurantskolen, og du kan blive en af dem, hvis du gerne vil ud og opleve verden, kulturer og sprog og samtidig styrke dit håndværk og få ny viden. 

Læreplads i udlandet er en god og udfordrende mulighed, der giver dig en masse praktisk og personlig erfaring, du kan bruge i din fremtidige karriere.

På denne side bliver du klogere på, hvad læreplads i udlandet er, hvordan du kommer afsted, hvordan du får økonomisk støtte, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Hvorfor tage afsted?

Mange danske arbejdsgivere efterspørger faktisk lærlinge og færdiguddannede med erfaring fra udlandet. Derudover skal du tage af sted fordi:

 • Opholdet giver mulighed for at opleve et andet land og begå sig i en fremmed kultur på daglig basis
 • Du udvikler dine sproglige kompetencer
 • Du får indsigt i nye arbejdsmetoder og arbejdskultur
 • Du lærer at stå på egne ben og udvikler selvstændighed

Hvordan kommer jeg afsted

Du kan komme afsted på to måder

Læreplads i udlandet kan lade sige gøre via OPU-ordningen. OPU står for oplæring i udlandet, og ordningen giver mulighed for, at ansættelse i udlandet efter grundforløbet kan godkendes som en del af en dansk erhvervsuddannelse. Et OPU-ophold kan finde sted på to måder:

Skoleudsendelse – for elever uden dansk uddannelsesaftale

Udstationering – for elever med dansk uddannelsesaftale

Læs mere om OPU på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Skoleudsendelse

En skoleudsendelse (efter bestået grundforløb) betyder, at det er din skole, der godkender en ansættelse i udlandet til at gælde for din læreperiode.

Når du har overvejet, hvad du gerne vil have ud af en læreplads i udlandet (sprog, kultur, arbejdsmetoder, andet), og måske har fundet en arbejdsplads i udlandet, hvor du gerne vil arbejde, skal du lave et CV og en ansøgning. Husk at skrive begge på engelsk.

 • hvad søger du?
 • hvor du søger hen?
 • hvornår søger du en læreplads fra?
 • har du erfaring og hvilke kvalifikationer har du opnået?

Læs mere om at skrive et godt CV 

Send gerne dit CV og din ansøgning til den internationale koordinator på skolen.

Hun kan være behjælpelig med gode råd og rettelser, inden du sender det til en udenlandsk arbejdsgiver.

Ansættelseskontrakt

Når du og en kommende arbejdsgiver er blevet enige om en ansættelse, skal der skrives en ansættelseskontrakt. Kontrakten skal sendes til den internationale koordinator, der skal godkende ansættelsen, før den kan gælde som en del din uddannelse.

Den internationale koordinator skal forhåndsgodkende din aftale om ansættelse i udlandet, inden du rejser afsted, for at du kan bruge ansættelsen som en del af din uddannelse. Det gøres ud fra en vurdering af, om ansættelsen lever op til kravene for en læreplads.

Vær opmærksom på, at endelig godkendelse af ansættelsen afhænger af, om ansættelsen forløb som forventet inden start. Vær derfor opmærksom på, hvis der i løbet af ansættelsen sker væsentlige ændringer i dit ansættelsesforhold.

 

Udstationering

Du kan også komme afsted gennem din danske lærepladsvirksomhed. Her indgår din danske læreplads en aftale med en virksomhed i udlandet. For dig som elev betyder det, at du bevarer dit danske ansættelsesforhold under din udstationering. Det vil blandt andet sige, at du får din elevløn med dig til udlandet.

Der er flere fordele for den danske arbejdsgiver ved at udstationere elever i udlandet:

 • Eleven får internationale kompetencer, ikke mindst kulturforståelse og sprogfærdigheder
 • Eleven udvikler modenhed og selvstændighed
 • Eleven får oplevelser og erfaringer med arbejdsredskaber, metoder og arbejdspladskultur i andre lande
 • I sæsonbetonede virksomheder kan udlandspraktik være med til at sikre elever opgaver i perioder, hvor der er mindre arbejde i Danmark
 • Tilbud om udlandslære gør lærepladsen attraktiv.

Udstationeringen fra den danske læreplads til en udenlandsk skal være af minimum 1 måneds varighed, eksklusiv rejsedage, og både elev og arbejdsgiver skal være enige om udstationeringen.

Den internationale koordinator står til rådighed vedrørende rådgivning og kontakt til den udenlandske arbejdsgiver.

Økonomisk støtte

Under dit oplæringsophold har du mulighed for at opnå økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

AUB hjælper helt eller delvist med at dække diverse udgifter i forbindelse med læreopholdet i udlandet, herunder blandt andet transport til og fra jobsamtaler, rejse- og flytteudgifter til udlandet, depositum til lejlighed, huslejetilskud, samt løngodtgørelse under dine skoleperioder.

Der er mulighed for at søge om tilskud til læreophold i udlandet ved AUB, uanset om du skal udstationeres eller rejser via en skoleudsendelse. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler afhængig af, om du har en dansk uddannelsesaftale eller ej.

Læs mere om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Når du påbegynder planlægningen af oplæring i udlandet, vil du fra den internationale koordinator modtage en guide til, hvordan du søger refusion, samt diverse praktiske informationer vedrørende PIU og økonomisk tilskud.

Derudover er der mulighed for at søge om økonomisk støtte fra legater. Du finder her en oversigt over legater, der kan søges af elever og færdiguddannede på Hotel- og Restaurantskolen.

Godt at vide

Hvad skal jeg vide, inden jeg tager afsted?

 • Så snart der er en skriftlig eller mundtlig aftale med en læreplads i udlandet, skal stedet godkendes af Hotel- og Restaurantskolen. Derefter skal der tegnes kontrakt mellem lærling og lærepladsstedet.
 • Når lærepladsen er bekræftet af både Hotel- og Restaurantskolen og lærepladsstedet, kan flybilletten bestilles. Undersøg altid Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags regler vedrørende refusion af rejseudgifter, inden du køber billetten.
 • Hvor skal du bo? Nogle lærepladser tilbyder kost og logi, men de fleste har ikke mulighed for at hjælpe dig med et sted at bo. Undersøg derfor mulighederne, inden du tager afsted og brug gerne dit netværk til at finde et værelse eller en lejlighed.
 • Undersøg, hvorvidt din forsikring dækker dig under oplæring i udlandet. Du har brug for en rejseforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom, hjemtransport, personansvar og ulykke. Safeaway giver 10% rabat på rejseforsikringer til lærlinge fra Hotel- og Restaurantskolen. Spørg evt. den internationale koordinator, hvis du mangler en rejseforsikring.
 • Skal du i oplæring inden for EU, skal du have det blå sygesikringsbevis.
 • Har du brug for visum? Det kan nogle gange være svært at få en arbejdstilladelse til lande uden for EU. Sørg for at søge i god tid.
 • Har du brug for vaccinationer, der hvor du skal hen? Undersøg altid hvilke vacciner, der anbefales for det land, du skal rejse til.
 • Hvordan hænger din økonomi sammen under dit ophold? Generelt er lønnen i udlandet en del lavere end i Danmark, så lav en plan for, hvordan du vil få økonomien til at hænge sammen under din læreplads i udlandet. Undersøg eventuelt muligheden for at søge legater.

Internationale samarbejdspartnere

Hotel- og Restaurantskolen deltager i internationale netværk og arbejder løbende for at sikre, at eleverne på skolen har mulighed for at få internationale erfaringer som en del af deres uddannelse.

Oplæring i udlandet er dog ikke afhængig af skolens faste samarbejdspartnere, og det er som udgangspunkt lærlingens eget ansvar at finde en læreplads i udlandet.

Alle arbejdspladser kan være en mulig læreplads, så længe du arbejder fuldtid inden for dit fag i samarbejde med en faguddannet. Husk, at ansættelsen altid skal forhåndsgodkendes af skolen for, at du kan være sikker på, at ansættelsen kan overføres som en gyldig del af din uddannelse.

Danske elever har et godt ry internationalt, og vi oplever, at der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft, specielt inden for gastronomi. Derfor får vi løbende henvendelser fra udenlandske arbejdsgivere, der tilbyder en læreplads.

Ledige lærepladser i udlandet bliver slået op på skolens jobbørs.

Tag dog gerne kontakt til skolens internationale koordinator, der løbende har kontakt med internationale arbejdsgivere.

Erasmus+

Drømmer du om en international karriere, eller brænder du for at snuse til andre kulturer og måske tage en del af din uddannelse i et andet land?

Så er der som elev på Hotel- og Restaurantskolen mulighed for at komme i 2 ugers praktik i Europa gennem ERASMUS+ på dit grundforløb.

Skolen hjælper dig med at finde en praktikvært i udlandet og arrangerer dit ophold. ERASMUS+ betaler din rejse og ophold.

Vi har ansøgningsrunder ved hvert elevoptag, hvor elever over 18 år har mulighed for at ansøge.

Læs mere her

Kontakt os

Kontakt gerne Hotel- og Restaurantskolens internationale koordinator, hvis du har spørgsmål – hvad enten du er elev eller arbejdsgiver.

Du er også altid mere end velkommen til at komme forbi kontoret i Elevcenteret. Ring eller skriv gerne i forvejen og aftal en tid.

Tea Holmgård Christensen

Kontakt vores internationale koordinator

International koordinator

Tea Holmgård Danquah