Værtskab og samarbejde

Ønsker dit plejecenter at sætte måltidet i fokus, så I kan give jeres beboere en måltidsoplevelse som kan øge borgerens livskvalitet og ernæringsstatus? 

Vi hjælper jer med at stille og besvare nogle relevante spørgsmål omkring hvordan vi opnår en god måltidsoplevelse. Sammen kommer vi med et bud på hvordan vi i en hektisk hverdag får arbejdet med at give beboerne et værdig måltid, hvor vi har indtænkt rehabilitering og beboerinddragelse.

Vi arbejder blandt andet med spørgsmål som:

  • Hvad er et godt måltid?
  • Hvordan får vi lavet et godt værtskab?
  • Hvordan ændrer de ældres smagsløg sig og hvordan kan vi kobler minder og smag sammen?
  • Hvordan kan vi bruge måltidet, så vi opnår en familiær stemning, hvor beboerne deltager aktivt i både måltidet og i måltidsforberedelsen?
  • Tværfaglig samarbejdet – hvordan er rollefordelingen – får I fuld udnyttelse af de tilgængelige resurser?
  • Køkkenet laver maden, men hvem skaber måltidet?

Dette er en smagsprøve på, hvad vi går i dybden med på værtskab og samarbejde uddannelsen. Workshoppen kan afholdes på Hotel- og Restaurantskolen eller foregå on-site på jeres plejecenter.

Varighed ca. 2-3 timer afhængigt af indhold og øvelser

Pris: Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud

Kontaktperson vedr. praktiske spørgsmål Lene M. Vietz  lmv@hrs.dk eller mobil 2246 4613