Få en elev – bliv godkendt som praktikplads

Få en elev – investér i fremtiden!

En praktikelev kan bidrage positivt til din virksomhed med sin motivation og nyeste viden fra fagets uddannelse – samtidig er du med til at sikre et højt uddannelsesniveau i branchen. På Hotel- og Restaurantskolen vil vi meget gerne assistere dig med gode råd til at komme i gang som praktiksted.

Sådan starter du – bliv godkendt som praktikplads

Kontakt fagligt udvalg

  • Har din virksomhed ikke tidligere haft en elev?
  • Eller er godkendelsen ikke længere gældende?

Så skal du først og fremmest kontakte fagets faglige udvalg for at ansøge om en godkendelse af din virksomhed som praktiksted.

Herefter vurderer udvalget, om din virksomhed vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i den relevante uddannelsesbekendtgørelse.

Udvalget vurderer også, om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold, før der kan træffes en afgørelse.

Trin-for-trin vejledning til at blive godkendt som praktiksted

Elever fra uddannelserne gastronom, tjener, receptionist

Søger du generelle oplysninger om at blive godkendt som praktikplads for elever fra en af følgende uddannelserne, er der en masse hjælp at hente på www.khru.dk.

  • Kok
  • Tjener
  • Receptionist
  • Gastronom med speciale i smørrebrød/catering
  • Gastronomassistent

Elever fra uddannelsen til ernæringsassistent og ernæringshjælper

På www.ernaerings-assistent.dk finder du generelle oplysninger vedrørende godkendelse som praktiksted for elever fra uddannelserne til ernæringsassistent og ernæringshjælper.

Kontakt det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen.