Få elev – bliv godkendt som praktikplads

Få en elev – investér i fremtiden!

En praktikelev kan bidrage positivt til din virksomhed med sin motivation og nyeste viden fra fagets uddannelse – samtidig er du med til at sikre et højt uddannelsesniveau i branchen. På Hotel- og Restaurantskolen vil vi meget gerne assistere dig med gode råd til at komme i gang som praktiksted.

Sådan starter du – bliv godkendt som praktikplads

Kontakt fagligt udvalg

 • Har din virksomhed ikke tidligere haft en elev?
 • Eller er godkendelsen ikke længere gældende?

Så skal du først og fremmest kontakte fagets faglige udvalg for at ansøge om en godkendelse af din virksomhed som praktiksted.

Herefter vurderer udvalget, om din virksomhed vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i den relevante uddannelsesbekendtgørelse.

Udvalget vurderer også, om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold, før der kan træffes en afgørelse.

Trin-for-trin vejledning til at blive godkendt som praktiksted

Vil du først selv sætte dig ind i krav og procedurer for godkendelse som praktiksted, så kan du finde faget og dets udvalg nedenfor.

Elever fra uddannelsen til gastronom, tjener, receptionist

 • Kok
 • Cater
 • Tjener
 • Receptionist
 • Gastronom med speciale i smørrebrød/catering?
 • Gastronomassistent

Kontakt de faglige udvalg for uddannelserne.

Søger du generelle oplysninger om at blive godkendt som praktikplads for elever fra uddannelserne, er der en masse hjælp at hente på www.khru.dk.

Se ‘Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser’

Elever fra uddannelsen til ernæringsassistent og ernæringshjælper

Kontakt det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen.

www.ernaerings-assistent.dk finder du generelle oplysninger vedrørende godkendelse som praktiksted for elever fra uddannelserne til ernæringsassistent og ernæringshjælper.

Kontakt skolens praktikcenter

Savner du stadig svar, er du velkommen til at kontakte skolens praktikpladskonsulenter.

De hjælper også gerne med f.eks.:

 • At finde den rigtige elev
 • Uddannelsesaftaler
 • Godkendelse af elever
 • Støtteordninger
 • Voksenlærling-refusion
 • Løn og arbejdsvilkår
 • Krav til praktikindhold
 • Dokumenter

Og meget mere…