Uddannelsesaftaler

Elevens ansættelseskontrakt

En uddannelsesaftale er at sidestille med en ansættelseskontrakt. Den er det skriftlige juridisk bindende dokument, som er et bevis på, at der er indgået en praktikaftale mellem elev og arbejdsgiver. Det er meget vigtigt, at denne aftale bliver udfyldt, underskrevet og sendt til Hotel- og Restaurantskolen hurtigst muligt efter aftaleindgåelse mellem virksomhed og elev.

Læs også Undervisningsministeriets guide: ‘Sådan indgår du en uddannelsesaftale’.

Find den bedste uddannelsesaftale for jer

Der findes fem forskellige varianter af uddannelsesaftaler, så det er nemmere at finde frem til en aftaleform, som passer ­netop din virksomhed:

  • Den almindelige uddannelsesaftale
  • Kombinationsaftale
  • Den korte uddannelsesaftale
  • Restaftale
  • Ny mesterlære

Uddannelsesaftalen omfatter både skole og praktikperioder. Du kan læse mere om uddannelsesaftaler og finde blanketten, der skal udfyldes, på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Prøvetid

De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af elev eller arbejdsgiver. Herefter er aftalen uopsigelig, og den kan kun ændres, hvis begge parter er enige – eller ophæves, hvis en af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser.

Husk praktikplanen

Du skal også huske at have en praktikplan på plads. Den udarbejder elev og arbejdsgiver sammen. Planen beskriver praktikforløbet: Hvad eleven skal lære, hvornår det foregår, og hvor lang tid eleven beskæftiger sig med de forskellige områder. Endelig skal det beskrives, hvem der har samtaler med eleven undervejs i uddannelsesforløbet og hvornår.

Du finder de forskellige vejledende praktikplaner på Uddannelsesnævnets hjemmeside uddannelsesnaevnet.dk – bemærk at hvert uddannelsesområde har hver deres praktikplanplaner; derfor skal du vælge hvilken retning, der er tale om. Dette gøres i højre side, hvorefter du vælger “download” i menuen.

Elevens uddannelsesforløb kan følges på elevplan.dk. Det er et elektronisk planlægningsværktøj, som samler hele uddannelsesforløbet – både praktik- og skoledelen.

Kontakt

Du er også velkommen til at kontakte Hotel- og Restaurantskolens praktikpladskonsulenter, som gerne hjælper dig videre i processen.