En studietur der kan smages

En god start på uddannelsen - både socialt og fagligt.

Baggrund

Vi har gennem flere år afholdt studietur på Grundforløb 1 på Hotel- og Restaurantskolen med rigtige gode erfaringer til følge. Eleverne får et større sammenhold og vi oplever at deres tilknytning til skolen bliver stærkere. Centralt på studieturen arbejder vi med et event, der afspejler branchen mest muligt.

Vores oplevelse er at studieturen giver eleverne en fælles oplevelse som de kan referere tilbage til gennem resten af grundforløbet og deres videre studietid. Derfor er det vigtigt at studieturen og eventet på studieturen er en “autentisk” oplevelse hvor eleverne føler der er noget på spil og de faktisk løser en ægte arbejdsopgave. Studietursforløbet skal give eleverne indsigt i hvordan der arbejdes på skolen og i branchen og udstyre dem med redskaber til at komme godt igennem grundforløbet.

Formål

Eleverne på erhvervsuddannelserne er en meget blandet gruppe med vidt forskellige faglige og personlige forudsætninger for et godt grundforløb. Fælles for eleverne er at de kommer fra folkeskoler. Erhvervsfagene er derfor det nye og fremmede for alle elever, men også de fag, der knytter skolen og branchen tydeligst sammen. I studietursforløbet anvendes erhvervsfagene netop til at skabe en praksisnær undervisning for eleverne – se nedenfor.

Uanset elevens baggrund er det afgørende for elevens oplevelse af et godt grundforløb at de får en god og tryg opstart, hvor de føler sig knyttet til skolen, årgangen og deres undervisere. Vores erfaring er at en studietur tidligt i deres uddannelse skaber en større forståelse for deres uddannelsesvalg og øger deres tilknytning til skolen. Erhvervsfagene på grundforløb 1 er koblingen mellem skolen og branchen.

På vores skole starter vi med et 1-2 ugers introforløb med fokus på tilknytning til skolen og branchekendskabet generelt.

Studietursforløbet er derfor tiltænkt en placering i grundforløbets 4/5 uge. Studietursforløbet skal bygge videre på eventuelle introugernes arbejde med at styrke fællesskabsfølelsen på årgangen og i klasserne centreret omkring håndværket.

Et studietursforløb på Grundforløb 1 skal:

  • Skabe en tydelig forbindelse mellem teori og praksis på uddannelsen.
  • Skabe begejstring og engagement for at gå på en erhvervsskole og give dem en god start på deres uddannelse.
  • Vise eleverne, hvad branchen går ud på.
  • Give eleverne en fælles oplevelse som de kan referere til gennem hele deres uddannelse.
  • Give eleverne et begyndende fælles fagsprog som de og vi kan arbejde ud fra.