Optagelse på grundforløbet – for dig på over 25 år

Er du over 25 år gammel, kan du tage en såkaldt EUV (Erhvervsuddannelse for voksne)

Du kan søge ind på grundforløbet til en erhvervsuddannelse som voksen, hvis du:

  • er ikke-faglært, dvs. aldrig har fået et svendebrev eller
  • har taget en uddannelse i udlandet eller
  • har brancheerfaring, som ikke er anerkendt i Danmark.

Derudover gælder at:

  • Du skal være fyldt 25 år
  • Du skal have afsluttet folkeskolens afgangsprøve eller have modtaget lignende undervisning
  • Du skal have mindst 02 i gennemsnitskarakter i dansk og matematik eller have en uddannelsesaftale eller 2 års relevant erhvervserfaring.

Rækker dine karakterer ikke, kan du tilmelde dig et intensivt forløb på 15 uger på VUC for at opfriske og hæve dit niveau. Her får du de nødvendige kompetencer i dansk, matematik og samfundsfag, så du kan søge ind på en erhvervsuddannelse. Læs mere om forløbet her.

Har du noget, der kan svare til folkeskolens afgangsprøve?
Hvis du ikke har bestået dansk og matematik på 9. klasse fra folkeskolen, VUC eller lignende, men har taget noget tilsvarende, som du mener måske kan være på 9. klasses niveau, så kan du få vurderet det på KVUC ved at få en individuel kompetencevurdering her (du kan også søge på ‘ikv’ på kvuc.dk eller sende en mail til lhy@kvuc.dk og bede om hjælp til vurdering).

Læs mere om EUV eller gå direkte til ansøgning på optagelse.dk