Kvalitet

I samarbejde med brugerne udvikler skolen løbende kvaliteten af kerneydelsen.

Skolen modtager kvalitetstilskud, såfremt Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. samt aktuelle kvalitetsbekendtgørelser for undervisning bliver efterlevet.

Skolen har ansvaret for at gennemføre undervisningen med en god kvalitet, som overvåges af ministeriet via tilsyn.

Gennemgang og nye mål

Under den årlige udarbejdelse af Hotel- og Restaurantskolens kvalitetsregnskab gennemgås igangværende og afsluttede indsatser, og der defineres nye mål og indsatser.

Der kan altid løbende defineres nye målsætninger og indsatser, hvis behovet opstår. I arbejdet med de initiativer, der følger af kvalitetsregnskabet, er interessenterne i fokus.

Det er afgørende, at vi optræder serviceorienteret, og at vores daglige handlinger og ageren afspejler de brancher, som vi uddanner til.

Med interessenter mener vi såvel elever, forældre, virksomheder og andre samarbejdspartnere som ministerium, faglige organisationer og lokale uddannelsesudvalg. For at kvalitetssikre arbejdet med skolens kvalitetsregnskab, har vi udarbejdet et årshjul.

Uddannelse fra start til slut

Hotel- og Restaurantskolen har fokus på uddannelse fra start til slut. Det vil sige det tidspunkt, hvor et ungt menneske stifter bekendtskab med Hotel- og Restaurantskolen via brobygning, introduktionsforløb, Skills eller andet og senere påbegynder sit uddannelsesforløb, og hvor vi bygger relevante, nyttige og tidssvarende færdigheder og holdninger på, indtil en nybagt student eller svend kommer ud i den anden ende, suppleret med kontinuerlig efter- og videreuddannelse i et livslangt forløb.

Bestyrelsen og direktionen samt ledelsen har i fællesskab udpeget de strategiske temaer, som skal skabe rammen for vores fælles indsats frem mod målet og danner grundlag for skolens kvalitetsregnskab.

Det er ambitionen med kvalitetsregnskabet, at vi i fællesskab er med til at gøre Hotel- og Restaurantskolen førende, så vi kan skabe en fælles fremtid, som tilgodeser studerende, elever, medarbejdere samt de virksomheder og de brancher, vi dagligt samarbejder med.

Vi har valgt at samle de relevante informationer under Kvalitet. Her kan du følge med i skolens kvalitetsudvikling:

Hent beskrivelse af Hotel- og Restaurantskolens kvalitetssystematik og -udvikling samt resultatvurdering