Karakterer og fuldførelse

Her kan du se Undervisningsministeriets statistik over fuldførelsesprocenter på de forskellige ungdomsuddannelser

De nedenstående link er til eksterne databanker, der viser statistik over elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse samt karakterer.

Eksterne links til Databanken under Ministeriet for Børn og Undervisning

 • Erhvervsuddannelserne på Hotel- og Restaurantskolen:
 1. Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse
 2. Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på erhvervsfaglige uddannelser
 3. Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser
 • EUX-Ernæringsassistent:
  Hotel- og Restaurantskolen startede første hold op i august 2015, og har derfor endnu ingen statistik.
 • 10. klasse:
 1. 3 mdrs. overgang til uddannelse i procent for 10. klasse
 2. Gennemsnitskarakterer
 3. Karakterfordeling på fag
 • Uddannelse til voksne
 1. Kursuskvalitet og gennemsigtighed (karakterer, gennemførelse, evaluering)
 2. Udlagt undervisning