Selvevaluering

Den årlige selvevaluering skal sikre systematiske og kritiske diskussioner af skolens tilrettelæggelse og gennemførsel af uddannelserne med henblik på at vurdere skolens resultater i forhold til skolens mål og handlingsplaner for øget gennemførsel.

Hotel- og Restaurantskolen har lavet en selvevaluering af vores brobygningsforløb, som tager afsæt i vores handlingsplan for øget gennemførelse 2017 – særligt handlingsplanens klare mål 1, som skal sikre, at vi får flere elever direkte fra 9. og 10. klasse.

Selvevalueringrapport af skolens brobygningsforløb 2017
Opfølgningsplan for selvevaluering af skolens brobygningsforløb 2017

Læs om:

 • Informationer ud af huset
 • Hvad møder eleverne
 • Forberedelse og koncept
 • Erfaringsudveksling og motivation
 • Kvalitet i undervisningen
 • Hvad får eleverne med herfra

Evaluering af praktikcenteret

Det er et krav til praktikcentrene, at der årligt gennemføres en selvevaluering af de opnåede resultater.

Ud fra de opnåede resultater udfærdiges nye opfølgningsplaner, der sætter fokus på udvikling og fremtidige mål.

Du kan downloade praktikcenterets nyeste selvevaluering (2018)

Læs bl.a.:

 • Organiseringen af Praktikcenteret
 • Hvor kommer eleverne fra
 • Overgangen fra grundforløb til hovedforløb
 • Vejledning
 • Elevtilfredshed
 • Udvikling af Praktikcenteret