Få en elev

Lær hvordan din virksomhed bliver godkendt til at få en elev og se hvilke uddannelsesaftaler, der findes

Elever er en investering i fremtiden

Som læreplads er din virksomhed med til at sikre, at nye talenter og fagfolk fortsat kan skabe innovation og højt niveau i branchen og i din virksomhed.

Overvejer du at få en elev kan du finde al information her.

Du kan altid få hjælp af vores lærepladskonsulenter og blive guidet gennem forløbet. 

Sådan får du en elev

Her på siden kan du finde information om hvordan du bliver godkendt som praktiksted, og hvordan du finder en elev.

Find din elev

Der er flere veje til at finde en elev.

 • Du kan gratis oprette et stillingsopslag på vores jobbørs.
 • Det er også muligt at søge en elev på praktikpladsen.dk. Når du logger dig ind med virksomhedens nemID, finder du elever indenfor dit faglige og geografiske område.
 • På vores speeddating-arrangementer møder du de elever, som er klar til at komme ud i en læreplads. Her er du naturligvis også meget velkommen. Se dato for næste arrangement.
 • Du kan altid kontakte os og høre, hvilke elever, der søger praktikplads.

Du er derudover velkommen til at kontakte en praktikpladskonsulent fra skolen, hvis du søger en elev, har spørgsmål, eller hvis der er noget, vi kan hjælpe med.

Vi arbejder for at skabe det bedste match mellem praktiksted og elev, så praktikopholdet bliver en succes for begge parter.

Bliv godkendt

For at kunne ansætte en elev skal din virksomhed være godkendt som læreplads af det faglige udvalg for den uddannelse, som eleven hører under. Processen er heldigvis enkel.

Er din virksomhed endnu ikke godkendt?

Så skal du ansøge om godkendelse online. Det gælder også, hvis din godkendelse, som gælder i otte år, er udløbet, eller hvis din virksomhed har skiftet ejer.

Trin 1: Udfyld din ansøgning online

 1. Gå ind på Uddannelsessekretariatet
 2. Vælg hvilken uddannelse du ønsker at blive godkendt som læreplads for. Hvis du fx søger en tjenerelev, vælger du tjeneruddannelsen.
 3. Udfyld ansøgningsskemaet og tryk send, hvorefter du modtager en kvittering via e-mail.

Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du skrive til godkendelse@khru.dk

Trin 2: Godkendelse

Du får din godkendelse via e-mail.

Når du har sendt din ansøgning, bliver du kontaktet via telefon for at aftale en dag, hvor besigtigelsesfolk kommer på besøg i din virksomhed. Så snart deres rapport er behandlet og godkendt, får du svar fra sekretariatet via email.

Bemærk: I nogle tilfælde kan udvalget behandle ansøgningen uden besigtigelse. Du vil i så fald få direkte svar fra sekretariatet. En forhåndsgodkendelse er nok til at kunne ansætte.

Vælg en uddannelsesaftale, og skriv under

Vælg mellem forskellige typer uddannelsesaftaler. De fleste virksomhedsejere ansætter elever under den almindelige aftale. Men måske passer en af de andre typer bedre til dig og din virksomhed?

Uddannelsesaftalen er en ansættelseskontrakt, som skal underskrives af parterne, inden eleven møder i praktik første dag.

 • Den almindelige aftale

Eleven er samme sted hele læretiden, og din virksomhed følger eleven fra start til slut. De fleste virksomheder bruger denne aftale.

 • Ny mesterlære

Virksomheden følger eleven fra start til slut. Men dele af grundforløbet foregår i virksomheden i stedet for på skolen. Eleven, skolen og du laver sammen en plan og aftaler, om eleven skal starte i virksomheden eller på skolen.

 • Kombinationsaftale

To virksomheder, der begge er helt eller delvist godkendt som praktiksted, arbejder sammen om at uddanne en elev. Alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsen, inden eleven starter.

 • Kort uddannelsesaftale

Hvis du ikke ønsker ansvar for eleven i hele uddannelsesperioden, kan du aftale et kortere forløb. Men aftalen skal mindst indeholde én praktikperiode og ét hovedforløb. Aftalen kan forlænges.

 • Delaftale

Her kan I kun uddanne eleven i én enkelt praktikperiode eller i en del af en praktikperiode i hovedforløbet. En delaftale kan kun laves med elever, der er i skolepraktik i et praktikcenter.

Du finder blanketter til uddannelsesaftaler på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs også guiden Sådan indgår du en uddannelsesaftale.

Indsend uddannelsesaftalen til os

Når du har ansat en elev, skal både elev og arbejdsgiver underskrive en uddannelsesaftale, som skal indsendes til Hotel- og Restaurantskolen på praktikcenter@hrs.dk.

Voksenelev (EUV)

Det kan hurtigt blive en gevinst at ansætte en voksenelev. Som arbejdsgiver får du en engageret og erfaren medarbejder over 25 år. Ofte vil vil der også være en økonomisk fordel i form af løntilskud og forhøjet lønrefusion. Læs mere om hvem der kan få løntilskud og lønrefusion på voksenlaerling.nu

Du kan søge løn­tilskud ved Jobcentret, senest en måned efter uddannelsesaftalen er begyndt. Kontakt dit lokale Jobcenter for mere info.

Du kan få forhøjet lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbi­drag (AUB), når eleven er på 
I samarbejde med dig som arbejdsgiver laver skolen en personlig plan for elevens uddan­nelsesforløb. Det er hensigten, at forløbet bliver så kort som muligt.

Læs mere erhvervsuddannelser for voksne.

Prøvetid

De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af elev eller arbejdsgiver. Herefter er aftalen uopsigelig, og den kan kun ændres, hvis begge parter er enige – eller ophæves, hvis en af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser.

Praktikplan

Du skal huske at have en lærepladsplan på plads. Den udarbejder elev og arbejdsgiver sammen.

Planen beskriver lærepladsforløbet: 

Hvad eleven skal lære, hvornår det foregår, og hvor lang tid eleven beskæftiger sig med de forskellige områder. Endelig skal det beskrives, hvem der har samtaler med eleven undervejs i uddannelsesforløbet og hvornår.

Du finder de forskellige vejledende lærepladsplaner på Uddannelsesnævnets hjemmeside  – bemærk at hvert uddannelsesområde har hver deres planer; derfor skal du vælge hvilken retning, der er tale om. Dette gøres i højre side, hvorefter du vælger “download” i menuen.

Elevens uddannelsesforløb kan følges på elevplan.dk. Det er et elektronisk planlægningsværktøj, som samler hele uddannelsesforløbet – både læreplads- og skoledelen.

Løn og ferie

Din elev skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for din branche, også når hun/han er på skole. Men som arbejdsgiver får du refusion for lønnen. 

Læs mere om løn, refusion og ferie

Kontakt vores Lærepladscenter

Vores lærepladskonsulenter hjælper virksomheder med at få en elev og elever med at søge en læreplads.

Mikkeline Jensen
Praktikpladskonsulent

Mikkeline Jensen

M: mj@hrs.dk T: 3153 3651

Kira Gall Henriksen
Praktikpladskonsulent

Kira Gall Henriksen

M: kgh@hrs.dk T: 3122 7454

Anne Marie Brinkler
International koordinator

Anne Marie Brinkler

M: amb@hrs.dk T: 2550 3656

Frederik Hvidt
Praktikpladskonsulent

Frederik Hvidt

M: fhv@hrs.dk T: 2091 1070

Elev på skolehjemmet?

Bor din elev langt fra Hotel- og Restaurantskolen? Så er der mulighed for at få et værelse på vores skolehjem.

Læs mere om hvem, der er berettiget til at bo på Håndværkerforeningens skolehjem.

Skolehjemmet