Din uddannelsesaftale

Din ansættelseskontrakt som elev

I løbet af din erhvervsuddannelse skal du være på skolen i ca. en tredjedel af tiden og i praktik to tredjedele af tiden. Før praktikken begynder, skal du indgå en uddannelsesaftale med virksomheden, hvor du skal være elev. På dén måde laver I sammen en slags ansættelseskontrakt, der omfatter både dit praktik- og skoleophold.

Aftalen skal indeholde oplysninger om den løn, praktikvirksomheden skal betale dig praktikperioden. Virksomheden betaler også løn under den del af skoleopholdet, der er omfattet af aftalen.

Der findes fire forskellige varianter af uddannelsesaftaler. På den måde kan du og din arbejdsgiver finde den bedste vej til at give dig praktikplads. Aftalerne er:

  • Ny mesterlære
  • Den almindelige uddannelsesaftale
  • Den almindelige kombinationsaftale
  • Den korte uddannelsesaftale.

Der er også mulighed for at lave en aftale om praktik i udlandet.

Læs mere om de forskellige uddannelsesaftaler – og hvordan du indgår en aftale her (eksternt link til uvm.dk).
Dér kan du også finde ofte stillede spørgsmål og svar om praktik og uddannelsesaftaler.

Prøvetid

De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af dig eller din arbejdsgiver.

Herefter er aftalen uopsigelig, og den kan kun ændres, hvis begge parter er enige – eller ophæves, hvis en af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser.

Ophæves din uddannelsesaftale, skal du indgå en restuddannelsesaftale med en ny virksomhed for at kunne færdiggøre din uddannelse.

Skolepraktik

På Hotel- og Restaurantskolen stiller vi garanti for, at du har mulighed for at gennemføre din erhvervsuddannelse. Mister du uforskyldt din uddannelsesaftale, hvis f.eks. virksomheden ophører, eller har du simpelthen problemer med at få en aftale på plads i tide, så  kan du komme i skolepraktik i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter. Her opnår du de nødvendige praktikkompetencer, samtidig med, at vi sammen fortsat søger virksomhedspraktik til dig.
Læs mere om praktikcenteret.

Mens du er i skolepraktik, har du fortsat mulighed for at indgå en restuddannelsesaftale eller en delaftale med en virksomhed. Endelig kan du som skolepraktikelev komme i virksomhedsforlagt undervisning.

Få hjælp til din uddannelsesaftale

Praktikpladskonsulenterne på Hotel- og Restaurantskolen står selvfølgelig klar til at hjælpe dig med at få styr på aftalen, eller med at finde én praktikvirksomhed. Du er altid velkommen til at kontakte dem.