Uddannelsesaftaler

Søger du info som arbejdsgiver med elev? Gå til ‘praktik for virksomheder’

Din ansættelseskontrakt som elev

En uddannelsesaftale kan sammenlignes med en ansættelseskontrakt – dvs. det er et skriftlig, juridisk bindende dokument, som bevis på at du og din praktikvirksomhed har indgået en aftale.

I løbet af din erhvervsuddannelse skal du være på skolen i ca. én tredjedel af tiden og i praktik to tredjedele af tiden.

Før praktikken begynder, skal du indgå en uddannelsesaftale med virksomheden, hvor du skal være elev. På dén måde laver I sammen en slags ansættelseskontrakt, der omfatter både dit praktik- og skoleophold.

Hvad indeholder aftalen?

Aftalen skal indeholde oplysninger om den løn, praktikvirksomheden skal betale dig i praktikperioden.

Virksomheden betaler også løn under den del af skoleopholdet, der er omfattet af aftalen.

Der findes fem forskellige varianter af uddannelsesaftaler:

 • Den almindelige uddannelsesaftale
 • Kombinationsaftale
 • Den korte uddannelsesaftale
 • Restuddannelsesaftale
 • Ny mesterlære

Der er også mulighed for at lave en aftale om praktik i udlandet.

På den måde kan du og din arbejdsgiver finde den bedste vej til at give dig praktikplads. Blanketten finder du på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det er meget vigtigt, at I får udfyldt, underskrevet og sendt dokumentet til Hotel- og Restaurantskolen hurtigst muligt efter I har indgået en aftale.

Prøvetid

Prøvetiden er de første tre måneder, hvor aftalen kan ophæves af dig eller din arbejdsgiver.

Herefter er aftalen uopsigelig, og den kan kun ændres, hvis begge parter er enige – eller ophæves, hvis en af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser.

Ophæves din uddannelsesaftale, skal du indgå en restuddannelsesaftale med en ny virksomhed for at kunne færdiggøre din uddannelse.

Skolepraktik

På Hotel- og Restaurantskolen stiller vi garanti for, at du har mulighed for at gennemføre din erhvervsuddannelse. Mister du uforskyldt din uddannelsesaftale, hvis f.eks. virksomheden ophører, eller har du simpelthen problemer med at få en aftale på plads i tide, så  kan du komme i skolepraktik i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter.

Her opnår du de nødvendige praktikkompetencer, samtidig med, at vi sammen fortsat søger virksomhedspraktik til dig.
Læs mere om praktikcenteret.

Mens du er i skolepraktik, har du fortsat mulighed for at indgå en restuddannelsesaftale eller en delaftale med en virksomhed.

Endelig kan du som skolepraktikelev komme i virksomhedsforlagt undervisning.

Vejledninger

Her kan du hente vejledninger til uddannelsesaftaler og ophævelse af uddannelsesaftaler samt tillæg til uddannelsesaftaler.

Læs om uddannelsesaftaler på Undervisningsministeriets hjemmeside

Få hjælp til din uddannelsesaftale

Praktikpladskonsulenterne på Hotel- og Restaurantskolen står selvfølgelig klar til at hjælpe dig med at få styr på aftalen, eller med at finde én praktikvirksomhed.

Du er altid velkommen til at kontakte dem.

Problemer med visning af filer?

Windows-brugere:

 1. Prøv i Internet Explorer med nyeste Adobe Reader (Åbn evt. Adobe, vælg ‘hjælp’ og tjek for opdateringer)

Mac OS-brugere:

 1. Vælg ‘Åbn med et andet program’ øverst til højre i browservinduet og vælg Adobe Reader.

Virker det stadig ikke?

 1. Klik på downloadikonet øverst til højre i browservinduet.
 2. Find filen i ‘downloads’/’overførsler’ og vælg ‘vis i Finder’.
 3. Højreklik på ikonet for PDF-filen for at vælge ‘Åbn med’.
 4. Vælg Adobe Reader fra menuen.