Hotel- og Restaurantskolen

Mulighed for skoleoplæring ved seksuel chikane

Vi har nu nye muligheder for at hjælpe elever, når de er i lære og oplever seksuel chikane

25. marts 2022

Elever kan nu komme i skoleoplæring, hvis de oplever seksuel chikane

En ny trepartsaftale sikrer vores elevers rettigheder, hvis de oplever seksuel chikane på lærepladsen. Og det giver Hotel- og Restaurantskolen nye kort på hånden til at hjælpe dem.


"Det er en meget glædelig nyhed, som kan være med til at give skolerne et større ansvar og eleverne mulighed for at komme væk fra en læreplads, hvor de oplever seksuel chikane - også hvis mester ikke vil slippe dem", fortæller direktør på Hotel- og Restaurantskolen, Anne-Birgitte Agger.

For elever har nemlig ikke tidligere haft mulighed for at komme i skoleoplæring, mens en sag om chikane bliver behandlet i det faglige udvalg eller Tvistighedsnævnet, og der ikke er truffet en afgørelse. 

Det har betydet, at elever risikerede at gå i stå i deres uddannelse, når de opsagde uddannelsesaftalen, fordi de skulle vente på en lang sagsbehandling. Derfor har mange ikke lagt sag an, men fundet en anden læreplads eller stoppet.

For de elever, som har været hårdt psykisk ramt af chikanen, har det været en belastning ikke at kunne komme i skoleoplæring i en periode, indtil de var klar til at finde en ny virksomhed.

Flere handlingsmuligheder

“Indtil nu har vi især beskæftiget os med, hvad vi selv kan gøre på skolen i forhold til seksuel chikane, men den nye aftale giver flere handlingsmuligheder, så vi kan hjælpe dem til at komme ovenpå igen, få dem i skoleoplæring og hjælpe dem med at finde en ny læreplads, så de kan fortsætte deres uddannelse”. 

Vi har selv lavet en handlingsplan for at mindske chikane og krænkende adfærd på skolen og i branchen, og vi har udarbejdet en procedure, så det er tydeligt, hvad man kan gøre, hvis man har været udsat for chikane eller krænkende adfærd.

Udover at give muligheder for at komme i skoleoplæring, mens en sag om seksuel chikane bliver afgjort, forbedrer trepartsaftalen også elevers rettigheder på andre punkter.

Andre forbedringer af rettigheder

 • Ophævelse af uddannelsesaftale
  Aftalen giver elever mulighed for at ophæve en uddannelsesaftale, hvis der er klager om seksuel chikane.
 • Hurtigere afgørelse
  Der kommer 'fast track' i de faglige udvalg og Tvistighedsnævnet, så sager bliver behandlet hurtigere.
 • Pligt til at hjælpe med ny læreplads
  Skolerne bliver vejledt om, at de har pligt til at hjælpe med at finde ny læreplads, når en elev mister sin læreplads på grund af seksuel chikane.
 • Tilbagekaldelser af godkendelse
  De faglige udvalg kan nu trække godkendelsen som læreplads tilbage i sager med gentagen seksuel chikane.

Flere nyheder