Eux

Eux-uddannelsen er for dig, der er ambitiøs!

På Hotel- og Restaurantskolen udbyder vi en skræddersyet erhvervsfaglig studentereksamen (eux), hvor du både får dit uddannelsesbevis som faglært og en afsluttende eksamen, der giver dig studiekompetencer – altså eksaminer på gymnasialt niveau. Vi har eux på alle vores erhvervsuddannelser med hovedforløb.

Det betyder med andre ord, at du kan arbejde som faglært direkte efter endt uddannelse, og at uddannelsen samtidig er adgangsgivende til en videregående uddannelse – nøjagtig som en almindelig gymnasial uddannelse.

Den erhvervsfaglige studentereksamen på Hotel- og Restaurantskolen er for dig, der er fagligt ambitiøs og gerne vil gøre en ihærdig indsats for at få en erhvervsuddannelse inden for gastronomi, service og sundhed. Du bliver faglært på helt samme niveau som elever fra almindelige erhvervsuddannelser, men du åbner samtidig flere døre for forskellige videreuddannelser og senere karrieredrømme.

 

– Jeg har taget eux, fordi jeg godt kan lide tværfagligheden og koblingen af de gymnasiale fag og erhvervsuddannelsen. Jeg ved ikke, hvad jeg præcis vil i fremtiden, men jeg vil gerne have flere muligheder!

Simone Dueholm Sehested, eux ernæringsassistent.

 

 

Uddannelsens opbygning: Gymnasiale fag og praktik

Starter du på eux til august 2019, kan du være færdiguddannet i sommeren 2023.

Længden på uddannelsens grundforløb afhænger af, om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller om det er mere end et år siden, du afsluttede folkeskolens afgangsprøve.

Kommer du direkte fra folkeskolen, skal du begynde på Grundforløb 1 og derefter tage Grundforløb 2. Begge dele varer 20 uger.

Er det mere end to år siden, du afsluttede 9./10. klasse, skal du starte direkte på Grundforløb 2 og nøjes med 20 ugers grundforløb i alt.

Efter grundforløbet fortsætter du på et hovedforløb med skiftevis undervisning på skolen og praktik.

Eux-uddannelsen kombinerer med andre ord erhvervsuddannelsens undervisning og praktik, men på skolen tager du eksamen i gymnasiale fag, så du får adgang til mere.

Se optagelseskrav

Din videreuddannelse og karrierevej

På uddannelsen opnår du dét, som man kalder ‘generel studiekompetence’. Studiekompetencen betyder, at du efter din Eux-uddannelse har mulighed for at læse videre på mange andre uddannelser og eksempelvis tage en professionsbachelor. Du kan blive i dit håndværksfag og gå direkte i arbejde med dit svendebrev i hånden, men du kan også søge ind på studier som eksempelvis:

  • Idræt,
  • Ernæring og sundhed,
  • Procesteknolog
  • Laborant
  • Fysioterapeut
  • Sygerplejerske
    – for blot at nævne nogle.