EUX

EUX-uddannelsen er for dig, der vil have mange muligheder!

På Hotel- og Restaurantskolen udbyder vi en skræddersyet erhvervsfaglig studentereksamen (EUX), hvor du både får dit uddannelsesbevis som faglært og en afsluttende eksamen, der giver dig studiekompetencer – altså eksaminer på gymnasialt niveau.

Og det åbner op for mange forskellige muligheder for at udleve dine drømme.

Du kan vælge at arbejde som faglært direkte efter endt uddannelse, hvis du har lyst til det – for du bliver faglært på helt samme niveau som elever fra almindelige erhvervsuddannelser.

Men du kan også vælge at læse videre. EUX er nemlig adgangsgivende til videregående uddannelser – nøjagtig som en almindelig gymnasial uddannelse.

Forskellige linjer

Vi har EUX på alle vores erhvervsuddannelser med hovedforløb. Vi har følgende EUX-linjer:

 

– Jeg har taget eux, fordi jeg godt kan lide tværfagligheden og koblingen af de gymnasiale fag og erhvervsuddannelsen. Jeg ved ikke, hvad jeg præcis vil i fremtiden, men jeg vil gerne have flere muligheder!

Simone Dueholm Sehested, EUX Ernæringsassistent.

 

 

Uddannelsens opbygning: Gymnasiale fag og praktik

Starter du på EUX til august 2020, kan du være færdiguddannet i sommeren 2024.

Længden på uddannelsens grundforløb afhænger af, om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller om det er mere end et år siden, du afsluttede folkeskolens afgangsprøve.

Kommer du direkte fra folkeskolen, skal du begynde på Grundforløb 1 og derefter tage Grundforløb 2. Begge dele varer 20 uger.

Er det mere end to år siden, du afsluttede 9./10. klasse, skal du starte direkte på Grundforløb 2 og nøjes med 20 ugers grundforløb i alt.

Efter grundforløbet fortsætter du på et hovedforløb med skiftevis undervisning på skolen og praktik.

Eux-uddannelsen kombinerer med andre ord erhvervsuddannelsens undervisning og praktik, men på skolen tager du eksamen i gymnasiale fag, så du får adgang til mere.

Se optagelseskrav

Din videreuddannelse og karrierevej

På uddannelsen opnår du dét, som man kalder ‘generel studiekompetence’.

Studiekompetencen betyder, at du efter din EUX-uddannelse har mulighed for at læse videre på mange andre uddannelser og eksempelvis tage en professionsbachelor.

Du kan blive i dit håndværksfag og gå direkte i arbejde med dit svendebrev i hånden, men du kan også søge ind på studier som eksempelvis:

  • Idræt,
  • Ernæring og sundhed,
  • Procesteknolog
  • Laborant
  • Fysioterapeut
  • Sygerplejerske
    – for blot at nævne nogle.