Optagelse på grundforløbet fra 9. eller 10. klasse

Har du lige afsluttet 9. eller 10. klasse – eller er gået ud for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1

For at blive optaget på grundforløbet på en erhvervsuddannelse skal du:

  • mindst have karakteren 02 i gennemsnit i dansk og matematik ved 9.-klasseprøve eller 10.-klasseprøve eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.
  • være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, eller har du ikke et gennemsnit på 02 i både dansk og matematik, kan du søge om at komme til optagelsesprøve . Det gør du samtidig med ansøgningen om optagelse på en erhvervsuddannelse.

Du bliver inviteret til optagelsesprøve på skolen efter afslutning af prøverne i 9. eller 10. klasse i juni/juli og igen i december/januar.

Sådan søger du ind på Grundforløb 1