Optagelse på grundforløbet – direkte fra 9./10. klasse

– for dig, der starter lige efter 9. eller 10. klasse (eller er gået ud for mindre end et år siden)

Kommer du direkte fra folkeskolen, skal du starte på det, der hedder Grundforløb 1 hos os.

For at blive optaget på grundforløbet på en erhvervsuddannelse skal du:

  • mindst have karakteren 02 i gennemsnit i dansk og matematik ved 9.-klasseprøve eller 10.-klasseprøve eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.
  • være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat eller har du ikke et gennemsnit på 02 i både dansk og matematik, kan du søge om at komme til optagelsesprøve på erhvervsskolen.
Du søger om optagelsesprøve samtidig med ansøgningen om optagelse på en erhvervsskole.

Du vil blive indbudt til optagelsesprøve på skolen efter afslutning af prøverne i 9. eller 10. klasse i juni/juli og igen i december/januar.

Sådan søger du ind på Grundforløb 1