Grundfag, valgfag og merit

For at bestå grundforløbet og starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består et eller flere grundfag. Hvilke grundfag, du skal bestå, afhænger af din uddannelse:

Grundfag for ernæringsassistenter

  • Dansk E
  • Naturfag E

Grundfag for gastronomer inkl. Science

  • Naturfag E
  • Dansk E

Grundfag for receptionister

  • Dansk E
  • Engelsk D

Grundfag for tjenere

  • Dansk E
  • Naturfag E

Grundfag for bager/konditor

  • Naturfag E

Du bliver undervist i grundfagene på grundforløbet og du skal til eksamen i et af fagene (du kan ikke selv vælge, hvilket grundfag du skal til eksamen i). Eksamen vil typisk foregå 2-3 uger før dit grundforløb slutter.

Hvis du allerede har bestået faget/fagene på det påkrævede niveau eller på et højere niveau, så har du mulighed for at søge om merit.

Du skal ansøge om merit senest 2 dage efter du er startet på Grundforløbet. Hvis du ikke overholder tidsfristen på de 2 dage, kan vi desværre ikke give dig merit. Dette betyder at du skal følge undervisningen og gå til den eksamen du er blevet udtrukket til. Det er dit eget ansvar at søge om merit i god tid.

Hvis du ønsker at søge om merit, skal du sende en mail til os:  gf@hrs.dk

Du skal skrive hvilket fag du søger merit for, samt vedlægge et underskrevet bevis på, at du har bestået faget/fagene på det påkrævede niveau eller højere. Du kan også aflevere ansøgning og dokumentation i receptionen, senest 2 dage efter du er startet. Husk at skrive dit CPR-nr. på dokumenterne.

Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

For hvert grundfag du har fået merit i, skal du vælge ét valgfag. Hvis du f.eks. har fået merit i naturfag, skal du have undervisning i ét valgfag. Hvis du har fået merit i begge grundfag, så skal du have undervisning i to valgfag. Bemærk, at der også kan forekomme eksamensudtræk på nogle af valgfagene.