Grundforløb

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløbet er opdelt i Grundforløb 1 (GF 1) og Grundforløb 2 (GF 2).

Hovedforløbet foregår i en – eller flere – virksomheder, hvor du er i praktik med indlagte skoleperioder i praktiktiden.

Kommer du fra 9., 10. eller inden for et år efter, du gik ud af skolen?

Så skal du tage både grundforløb 1 og grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.

På Hotel- og Restaurantskolen tilbyder vi fagretninger inden for hovedindgangen ‘Fødevarer, jordbrug og oplevelser’. Se beskrivelser af de nye fagretninger, som lige præcis Hotel- og Restaurantskolen tilbyder.

Er det mere end et år siden, du er gået ud af 9. eller 10. klasse?

Så skal du begynde direkte med Grundforløb 2.

Længden af Grundforløb 2 afhænger af dine kompetencer og blandt andet din skole- og erhvervsbaggrund. Forløbets varighed vurderes altså individuelt.

På Grundforløb 2 inden for ‘Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ vælger du en fagretning. Se dem under Grundforløb 2.

Er du over 25 år gammel?

Så findes der særligt tilrettelagte forløb, der kaldes ‘Erhvervsuddannelse for voksne’ (EUV).

Erhvervsuddannelse for voksne bygger videre på den uddannelse og den erfaring, du har i forvejen, og er som regel kortere end en erhvervsuddannelse for unge.

Du kan godt vælge EUV, hvis du ikke tidligere har gennemført en uddannelse eller har erhvervserfaring.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Studievejledningen på Hotel- og Restaurantskolen.

Hovedforløb og praktik

Når du har afsluttet grundforløbet og fundet en praktikplads, kan du starte på uddannelsens hovedforløb, hvor du altså vælger, hvilken erhvervsuddannelse, du vil have.

Du skal selv finde en godkendt praktikplads, men vi hjælper dig gerne. Vi har en god jobbørs og et praktikcenter, der kanhjælpe dig med at finde en praktikplads hos en virksomhed.