Grundforløb

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb.

Hovedforløbet foregår i en eller flere virksomheder, hvor du er i praktik og oplæres i dit fag. I løbet af praktikken har du også perioder, hvor du går på skole og lærer teori og øver dig i metoder.

Grundforløbet er opdelt i Grundforløb 1 (GF 1) og Grundforløb 2 (GF 2).

Men der er forskel på, hvor lang din uddannelse er, alt efter, hvad din nuværende situation og alder er.

Hvor skal jeg starte?

Kommer du fra 9., 10. eller inden for et år efter, du gik ud af skolen?

Så skal du tage både grundforløb 1 og grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger.

Grundforløb 2 varer også 20 uger for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.

Du har mulighed for at afklare dit præcise valg af erhvervsuddannelse indtil slutningen af Grundforløb 1.

På Hotel- og Restaurantskolen tilbyder vi fagretninger inden for hovedindgangen ‘Fødevarer, jordbrug og oplevelser’.

Se beskrivelser af de nye fagretninger, som lige præcis Hotel- og Restaurantskolen tilbyder.

Er det mere end et år siden, du er gået ud af 9. eller 10. klasse?

Så skal du begynde direkte med Grundforløb 2.

Længden af Grundforløb 2 afhænger af dine kompetencer og blandt andet din skole- og erhvervsbaggrund. Forløbets varighed vurderes altså individuelt.

På Grundforløb 2 inden for ‘Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ vælger du en fagretning. Se dem under Grundforløb 2.

Er du over 25 år gammel?

Så findes der særligt tilrettelagte forløb, der kaldes ‘Erhvervsuddannelse for voksne’ (EUV).

Erhvervsuddannelse for voksne bygger videre på den uddannelse og den erfaring, du har i forvejen, og er som regel kortere end en erhvervsuddannelse for unge.

Du kan godt vælge EUV, hvis du ikke tidligere har gennemført en uddannelse eller har erhvervserfaring.

Vil du vide mere?

Så kan vi anbefale dig at læse mere om din indgang til erhvervsuddannelsen på uddannelsesguiden.dk.

Du er også altid velkommen til at kontakte Studievejledningen på Hotel- og Restaurantskolen.

Hovedforløb og praktik

Når du har afsluttet grundforløbet og fundet en praktikplads, kan du starte på uddannelsens hovedforløb, hvor du altså vælger, hvilken erhvervsuddannelse, du vil have.

Du skal selv finde en godkendt praktikplads, men vi hjælper dig gerne. Vi har en god jobbørs og en studievejledning, der kan hjælpe dig.

Hotel- og Restaurantskolen har desuden et praktikcenter, der kan garantere dig en gennemført erhvervsuddannelse med skolepraktik og samtidig hjælpe dig med at finde en almindelige praktikplads hos en virksomhed.