4400-2-Produktionshygiejne 1

Produktionshygiejne 1 er et enkeltfag fra uddannelsen til Ernæringsassistent.

Faget giver forudsætninger for at arbejde med egenkontrol i storkøkkener samt vælge rengøringsprodukter og -metoder til storkøkkener.

Målgruppe:

Faget henvender sig til personer, der arbejder med eller gerne vil arbejde med egenkontrol og rengøring af storkøkkener.

Mål:

Målet er, at du kan redegøre for egenkontrol som kvalitetssikringssystem i storkøkkener.

Du kan redegøre for egenkontrollens trin i forhold til HACCP samt kan udføre egenkontrol inden for: Råvarer, produktion, færdigvarer, rengøring og desinfektion, vedligeholdelse og personlig hygiejne.

Du kan desuden vælge rengøringsprodukter, metoder og dosering i forhold til anvendelsesområde, ergonomi, arbejdsmiljø og det ydre miljø.

Varighed:

5 dage.

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.