4400-2-Produktionshygiejne 1

Produktionshygiejne 1 er et enkeltfag fra uddannelsen til Ernæringsassistent. Faget giver forudsætninger for at arbejde med egenkontrol i storkøkkener samt vælge rengøringsprodukter og -metoder til storkøkkener.

Målgruppe:
Faget henvender sig til personer, der arbejder med eller gerne vil arbejde med egenkontrol og rengøring af storkøkkener.

Mål:
Målet er, at du kan redegøre for egenkontrol som kvalitetssikringssystem i storkøkkener. Du kan redegøre for egenkontrollens trin i forhold til HACCP samt kan udføre egenkontrol inden for: Råvarer, produktion, færdigvarer, rengøring og desinfektion, vedligeholdelse og personlig hygiejne.Du kan desuden vælge rengøringsprodukter, metoder og dosering i forhold til anvendelsesområde, ergonomi, arbejdsmiljø og det ydre miljø.

Varighed:
5 dage.

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.