46491 – Anvend informationer fra internettet til jobbrug

Efter kurset ‘Anvend informationer fra internettet til jobbrug’ kan deltageren udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet og har viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum det giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materialer.

Målgruppe:

Uddannelsen er udviklet til AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Mål:

Deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Fx kan deltageren hente statistikker, prislister eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde.

Desuden kan deltageren downloade jobrelevante informationer fx programmer, videoer eller formularer, der understøtter arbejdsopgaven som deltageren skal løse.

Endvidere har deltageren viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum det giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet.

Varighed:

1,0 dag

Bedømmelse:

Uddannelsesinstitutionen udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.