IGU forløb

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Her finder du de IGU forløb, Hotel- og Restaurantskolen tilbyder i øjeblikket.

Servicebetjent

Uddannelsen retter sig mod ansatte, der arbejder i ’servicebetjent-funktionen’, og har arbejdsområderne servering og servicering af virksomhedens gæster, kontorsupport, lettere drift-, rengørings- og vedligeholdelsesopgaver m. fl. Læs mere »